Virtual tour of San Prado in Glendale, Arizona

Welcome Home to San Prado

Want to see more of San Prado apartments? Request a guided virtual tour today!

480-900-4804

5959 W Utopia Rd Glendale, AZ 85308

San Prado One Bedroom

San Prado Two Bedroom